OVER DAISY

Deirdre Desta is muziektherapeute en de rode draad in haar werk is het zingen met haar cliƫnten. Met ervaring in het werken in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen voelt ze feilloos aan welke muziek een mens beroert. In de rol van Jukebox Daisy is het mogelijk maken van een muzikale ontmoeting, waarbij ziekte of leeftijd geen rol speelt, wat telt. Even voelen wie je bent, wie je was en genieten van de magie van muziek en theater.

Een bezoek van Daisy vindt altijd plaats in een wat kleinere ruimte, zoals een woonkamer met maximaal 12/15 bewoners (en eventueel familieleden/personeel). De opstelling is eerder in een kring dan in theatervorm.

Op deze manier kan met alle aanwezigen interactie ontstaan en worden de luisteraars optimaal bij het optreden betrokken. De luisteraars worden uitgenodigd om in beweging te komen en uitdrukking te geven aan wat ze beleven.